Logo

 HomeAbout UsOur ServiceInsightDBContact us
InsightDB


เปิดพฤติกรรมการดื่มกินของคนลาว

สำหรับนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปขายอาหารที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว”)  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนลาวมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลของ สสว. ปี 2557 พบว่า

อาหารหลัก

(1) รสชาติอาหารที่ชื่นชอบองคนลาวเหนือจะเน้นไปทางเค็ม ในขณะที่ชาวลาวใต้นิยมรสชาติที่เผ็ดมากกว่า

(2) ชาวลาวโดยมากนิยมทำอาหารเองที่บ้าน สำหรับชาวลาวที่มีอำนาจการซื้อสูงเริ่มมีความนิยมทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น และมีความสนใจในอาหารสุขภาพ หากแต่ที่ชาวลาวที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำจะเน้นการห่ออาหารไปจากบ้าน

(3) คนลาวนิยมซื้ออาหารและวัตถุดิบจากตลาดสดเป็นหลัก อาหารประเภทแช่แข็งยังไม่เป็นที่นิยม

(4) ชาวลาวเลือกซื้ออาหารจากยี่ห้อที่คุ้นเคย เคยทดลอง มีรสชาติดีหรือมีคุณภาพ และมีคนใกล้ชิดแนะนำ หากแต่คนลาวไม่นิยมอ่านฉลากสินค้าทำให้เครื่องหมายรับรองต่างๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ

(5) เครื่องประกอบอาหารที่ต้องมีติดบ้านคือ ผงชูรส (แป้งนัว) น้ำตาลทราย น้ำปลา กะปิ น้ำมันพืชและซอสปรุงรส

(6) อาหารต่างชาติที่กำลังได้รับความนิยมของคนลาวคืออาหาร ญี่ปุ่น และอาหารฝรั่งเศส ซึ่งถือว่ามีรสนิยมดี และหรูหรา

ขนมขบเคี้ยว

อาหารประเภทนมและขนมทานเล่น ชาวลาวนิยมซื้อจากซุปเปอร์มาเก็ต โดยเป็นขนมขบเคี้ยวทั่วไปเหมือนกันในประเทศไทย

ชา-กาแฟ

(1) ร้านกาแฟ กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวลาว คนรุ่นใหม่นิยมพบปะสังสรรค์และเล่นอินเตอร์เน็ตในร้านกาแฟ โดยร้านขายกาแฟคั่วสดจะจับกลุ่มตลาดบน (กลุ่มที่มีรายได้สูง) นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่ทำงานในลาว

(2) สายพันธุ์กาแฟที่ได้รับความนิยมเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกเองในประเทศลาว ซึ่งประเทศลาวเพาะปลูกได้เองในปริมาณมากและมีคุณภาพสูง

(3) ชานมไข่มุกไต้หวัน (เหมือนกับในประเทศไทย) ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศลาว และมีจำหน่ายทั่วไปมั้งในตลาดนัด ศูนย์การค้า และร้านขายชานมไข่มุกโดยเฉพาะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(1) การดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศลาวถือเป็นเรื่องปรกติ ทั้งหญิงและชาย

(2) เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศลาว สำหรับเหล้าและไวน์จะดื่มเมื่อมีโอกาศพิเศษเท่านั้น

แหล่งที่มา http://www.ecberkku.com/consumer/consumer1/i2.html

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แฉเงื่อนไขใหม่ในการประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในสปป.ลาว


PreviousNext


Contact Edunet